Objavljeno: 29.07.08

 

Glotis
Delfi

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 18. 6. 2008 na podlagi četrtega odstavka 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006, 105/2006, 126/2007; v nadaljevanju: ZUP) v zadevi pridobitve kontrole družbe Glotis trgovina in storitve d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: Glotis d.o.o.), nad družbo Delfi, upravljanje naložb, d.d., Vošnjakova 8a, Ljubljana (v nadaljevanju: Delfi d.d.), po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije družb Glotis d.o.o. in Delfi d.d. s pravili konkurence, ker je ugotovil, da je priglašena koncentracija podrejena določbam ZPOmK-1 in da je izkazan resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava