02.06.08

 

Maksima Holding, NFD Holding, Finetol,
Maksima Invest, Daimond, Fidina
Istrabenz

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 2. 6. 2008 na podlagi drugega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) proti družbam Maksima Holding d.d., finančna družba, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Maksima Holding), NFD Holding, finančna družba d.d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NFD Holding), Finetol, finančna družba d.d., Škofja vas 39, 3000 Celje (v nadaljevanju: Finetol), Maksima Invest, finančna družba d.d., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Maksima Invest), Daimond trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva ulica 19, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: Daimond), in Fidina, finančne in nepremičninske storitve d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Fidina), po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije družb Maksima Holding, NFD Holding, Finetol, Maksima Invest, Daimond, Fidina in družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello - Godina 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: Istrabenz), s pravili konkurence, ker je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, in je podjetja, ki bi morala koncentracijo priglasiti Uradu, niso priglasila.

 

Družbe Maksima Holding, NFD Holding, Finetol, Maksima Invest, Daimond in Fidina so dne 19. 3. 2008 sklenile Sporazum o izvajanju finančnega inženiringa. Navedene družbe imajo skupno 2.559.410 lotov delnic družbe Istrabenz, kar predstavlja 49,41 % kapitalski delež. Na podlagi tega deleža zgoraj navedene družbe verjetno izvajajo skupno kontrolo nad družbo Istrabenz, zato bi v skladu s prvim odstavkom v povezavi s petim odstavkom 43. člena ZPOmK-1 morale najpozneje v 30 dneh od pridobitve kontrole nad družbo Istrabenz skupno priglasiti koncentracijo Uradu.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava