16.05.08

 

Infond Holding, Cestno podjetje Maribor,
Fidina, Koto
Pivovarna Laško

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 16. 5. 2008 na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka v zadevi priglašene  koncentracije družb Infond Holding, finančna družba, d.d., Titova cesta 2 A, 2000 Maribor, Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor, Fidina, finančne in nepremičninske storitve d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Koto proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana, in Pivovarna Laško, delniška družba, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško.

 

Koncentracija družb temelji na pridobitvi skupnega nadzora družb Infond Holding, Cestno podjetje Maribor, Fidina in Koto nad družbo Pivovarna Laško. Koncentracija je podrejena določbam ZPOmK.

 

Ker je trg prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo na drobno, na katerem deluje družba Mercator, vertikalno povezan s trgom prodaje piva, trgom prodaje vode, trgom prodaje ledenega čaja ter trgom prodaje sokov, na katerih deluje družba Pivovarna Laško s svojimi odvisnimi družbami, družbe pa imajo vsaka na svojem trgu veliko tržno moč, bi lahko koncentracija imela bistven vpliv na pogoje konkurence na vseh omenjenih upoštevnih trgih, v smislu omejevanja konkurence na strani drugih ponudnikov piva, vode in brezalkoholnih pijač za katere je družba Mercator eden najpomembnejših distribucijskih kanalov za podjetja, ki so konkurenti družbe Pivovarna Laško oziroma njenih odvisnih družb. Zaradi pričakovanih vertikalnih učinkov Urad meni, da obstaja možnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence na opredeljenih upoštevnih trgih, zato je uvedel postopek presoje morebitnih negativnih vplivov na konkurenco.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava