Datum objave: 21. 5. 2008

 

Europlakat

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 21. 5. 2008 proti družbi Europlakat d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana (v nadaljevanju: Europlakat), uvedel postopek ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena Pogodbe ES.

 

Družba Europlakat naj bi zlorabila svoj domnevno prevladujoč položaj na trgu ponudbe oglasnega prostora za zunanje oglaševanje, na katerem se ocenjuje, da ima preko 60 % tržni delež, s tem, ko naj bi s sistemom osnovnih in dodatnih popustov za zakup oglasnih površin za zunanje oglaševanje kupce vezala nase in jih diskriminirala med seboj. Družba Europlakat je s kupci sklenila pogodbe (in anekse k pogodbam), v katerih so pogodbena določila, ki se nanašajo na popuste in pogoje za pridobitev posameznih popustov, prilagojena posameznemu kupcu, zaradi česar kupci za enako zakupljeno količino oglasnih površin za zunanje oglaševanje plačajo različno ceno. Poleg tega bi lahko pogoji za pridobitev posameznih popustov, predvsem doseganje določene vrednosti zakupov oglasnih površin za zunanje oglaševanje, 100 % zakup oglasnih površin za zunanje oglaševanje pri družbi Europlakat in povečanje vrednosti zakupov v primerjavi s predhodnim letom, vezali kupce na družbo Europlakat oziroma jih odvrnili, da bi opravili zakup oglasnih površin za zunanje oglaševanje pri konkurenčnih družbah, kar bi lahko prizadelo obstoječo in potencialno konkurenco na upoštevnem trgu. Iz navedenega ravnanja verjetno izhaja, da naj bi družba Europlakat zlorabila svoj domnevno prevladujoč položaj na trgu ponudbe oglasnih površin za zunanje oglaševanje.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava