Datum objave: 17. 3. 2008

 

Adria Cargo Koper et al.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne 17. 3. 2008 proti družbam Adria Cargo Koper d.o.o., Pristaniška ulica 8, Koper, Adria-Tow, d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, Agemar S.r.l., Piazza Duca degli Abruzzi 1a, 34132 Trst, Italija, Cambiaso & Risso d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30, Koper, Capris d.o.o., Pristaniška ulica 12, Koper, E. H. Harms Car Shipping Koper d.o.o., Ankaranska cesta 5 b, Koper, Eurosea, d.o.o. Portorož, Senčna pot 10a, Portorož, Fersped d.d., Parmova ulica 37, Ljubljana, Globus, d.o.o. Koper, Krpanova ulica 11a, Koper, Interagent d.o.o. Interagent Ltd., Vojkovo nabrežje 30, Koper, Interliner Agencies d.o.o., Ankaranska cesta 5, Koper, Jadroagent d.o.o. Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, Jadroagent International d.o.o. Koper, Pristaniška ulica 45, Koper, Lon.Mar d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper, Mediamar d.o.o., Ferrarska ulica 8, Koper, Medsea Shipping Agency d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper, Meridiana Shipping Agency d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper, Savica d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper, Seikomar, d.o.o., Črna vas 89, Ljubljana, Transagent, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30a, Koper, in Transmar, d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30a, Koper, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom ZPOmK in 81. člena Pogodbe ES. Verjetnost kršitve izhaja iz Priporočljivega cenika pomorsko prometnih agencijskih storitev (v nadaljevanju: Priporočljiv cenik), ki so ga sprejele navedene družbe kot članice Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (v nadaljevanju: Zveza) na redni letni skupščini Zveze dne 15. 6. 2006, in na podlagi Priporočljivega cenika izdanih pro forma računov. Za Priporočljiv cenik je verjetno, da predstavlja sporazum med podjetji o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj oziroma učinek je preprečevanje, oviranje oziroma izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji. Iz pro forma računov pa verjetno izhaja, da so navedene pomorske agencije usklajeno nastopile z zaračunavanjem agencijskih storitev po Priporočljivem ceniku.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava