Datum objave: 20. 12. 2007

 

Žito, Mlinotest,
Klasje, PPS

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 20. 12. 2007 proti družbam ŽITO Prehrambena industrija d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Mlinotest Živilska industrija d.d., Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina, Klasje Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d., Resljeva ulica 18, 3000 Celje, in PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom ZPOmK in 81. člena Pogodbe ES.

 

Navedene družbe naj bi istočasno najavile dvig cen pekovskih izdelkov. Iz omenjenega ravnanja verjetno izhaja, da naj bi omenjene družbe usklajeno ravnale oziroma se sporazumele glede določanja cen pekovskih izdelkov in drugih pogojev poslovanja na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava