Datum objave: 20. 12. 2007

 

SPAR
Engrotuš
Mercator
 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 20. 12. 2007 proti družbam SPAR Slovenija trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, Engrotuš podjetje za trgovino d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 A, 3000 Celje, in Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom ZPOmK in 81. člena Pogodbe ES.

 

Navedene družbe naj bi se usklajevale pri odločanju o dovolitvi dviga cen izdelkov za vsakdanjo rabo po tem, ko so omenjenim družbam dobavitelji izdelkov za vsakdanjo rabo predložili v potrditev povišanje cen, in pri odločanju o prepovedi oziroma zahtevi po prekinitvi sodelovanja dobaviteljev z določenimi trgovskimi družbami, ki so sicer konkurenti omenjenih treh družb na trgu nabave izdelkov za vsakdanjo rabo z namenom nadaljnje prodaje v Republiki Sloveniji. Z navedenimi ravnanji naj bi družbe SPAR Slovenija d.o.o., Engrotuš d.o.o. in Mercator d.d. tako posredno določale nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje, poleg tega naj bi dobaviteljem pogojevale sklenitev pogodbe s tem, da sopogodbeniki sprejmejo še dodatne izpolnitve, ki po svoji naravi ali po trgovinskih običajih nimajo zveze s predmetom te pogodbe. Cilj ali učinek tovrstnih ravnanj je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava