Datum objave: 20. 12. 2007

 

Mesnine dežele Kranjske, KRAS,
Mesna industrija Primorske, TMI Košaki
 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 20. 12. 2007 proti družbam Mesnine dežele Kranjske d.o.o., Agrokombinatska cesta 63, 1000 Ljubljana, KRAS mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana, Mesna industrija Primorske d.d., Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica, in Košaki tovarna mesnih izdelkov d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom ZPOmK in 81. člena Pogodbe ES.

 

Navedene družbe naj bi istočasno najavile dvig cen mesa in mesnih izdelkov. Iz omenjenega ravnanja verjetno izhaja, da naj bi omenjene družbe usklajeno ravnale oziroma se sporazumele glede določanja cen mesa in mesnih izdelkov in drugih pogojev poslovanja na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava