Datum objave: 20. 12. 2007

 

Ljubljanske mlekarne
Pomurske mlekarne
Mlekarna Celeia 

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 20. 12. 2007 proti družbam Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, in Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom ZPOmK in 81. člena Pogodbe ES.

 

Navedene družbe naj bi istočasno najavile dvig cen mleka in mlečnih izdelkov. Iz omenjenega ravnanja verjetno izhaja, da naj bi omenjene družbe usklajeno ravnale oziroma se sporazumele glede določanja cen mleka in mlečnih izdelkov in drugih pogojev poslovanja na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava