Datum objave: 7. 12. 2007

 

Elektro Primorska, Elektro Maribor,

Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska,

Elektro Celje

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 7. 12. 2007 po uradni dolžnosti izdal naslednji sklep:

  1. Proti družbam: Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj in Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, se uvede postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom ZPOmK in 81. člena Pogodbe ES.
  2. Družbe, navedene pod 1. točko izreka tega sklepa, so sočasno napovedale povišanje cen električne energije za gospodinjstva ter objavile cenike, iz katerih izhaja nameravano povišanje cen v skoraj enakem znesku in na isti dan, tj. 1. 1. 2008. Iz omenjenega ravnanja verjetno izhaja, da naj bi se družbe med seboj sporazumele ali usklajeno ravnale pri povišanju cen električne energije za gospodinjstva, saj so to povišanje napovedale sočasno, v skoraj enakem znesku in s pričetkom veljavnosti na isti dan. S tem naj bi usklajeno ravnale ali se sporazumele glede določanja cen in drugih pogojev poslovanja na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.
  3. Verjetnost kršitve izhaja iz napovedi, ki so bile podane v dnevnem časopisju, med drugim v časopisu Delo z dne 22. 11. 2007 v članku z naslovom »Po novem letu dražja elektrika« ter v časopisu Finance z dne 12. 10. 2007 v članku z naslovom »Dražja elektrika po novem letu?«, z dne 15. 11. 2007 v članku z naslovom »Podražitev elektrike je neizogibna« in z dne 22. 11. 2007 v članku z naslovom »Elektrika za gospodinjstva bo dražja« ter iz novih cenikov, ki so jih družbe objavile na svojih spletnih straneh dne 22. in 23. 11. 2007, kot izhaja iz obrazložitve.
  4. Izvleček sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava