Datum objave: 22. 6. 2006

 

Pošta Slovenije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 22. 6. 2006 proti družbi Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Pošta Slovenije), uvedel postopek ugotavljanja kršitve 10. člena ZPOmK in 82. člena Pogodbe ES. Verjetnost kršitve izhaja iz dokumentov, ki so jih Uradu posredovale stranke, ter dokumentov, ki jih je Urad zbral pri opravljanju nadzora nad določbami ZPOmK. Podana je verjetnost, da Pošta Slovenije zlorablja svoj prevladujoči položaj pri storitvah dostave nenaslovljenih tiskovin s tem, da družbam, ki se na trgu pojavljajo v vlogi posrednika pri dostavi nenaslovljenih tiskovin, nudi slabše pogoje pri dostavi le-teh, kot družbam, ki se na trgu pojavljajo v vlogi direktnega naročnika.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava udeležbe mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava