12.06.06

 

Europlakat

Metropolis Media

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 12. 6. 2006 na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence izdal sklep o uvedbi postopka v zadevi priglašene nameravane koncentracije družb Europlakat, d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, in Metropolis Media, d.o.o., Šlandrova ulica 8b, Ljubljana, ker je ugotovil, da je izkazan resen sum glede njene skladnosti s pravili konkurence.

 

Nameravana koncentracija družb se bo izvedla na podlagi pogodbe o odsvojitvi oziroma pridobitvi 100 odstotnega poslovnega deleža družbe Metropolis Media, d.o.o., s strani prevzemne družbe Europlakat, d.o.o., ki bo s tem pridobila izključni nadzor nad prevzeto družbo.

 

Urad je ugotovil, da je koncentracija podrejena določbam ZPOmK, in ocenil, da bo skupni tržni delež po opravljeni nameravani koncentraciji povečal moč udeleženih podjetij na upoštevnem trgu zunanjega oglaševanja v Republiki Sloveniji.

 

Urad bo nameravano koncentracijo presojal na upoštevnem trgu zunanjega oglaševanja na območju upoštevnega geografskega trga Republike Slovenije.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava