Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) je dne 12. 3. 2015 proti podjetju Hyundai Avto Trade d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju: HAT d.o.o.) in pooblaščenim serviserjev motornih vozil znamke Hyundai, in sicer:

 • podjetju Avtoplus d.o.o., Istrska cesta 55, 6000 Koper,
 • podjetju Avto Ukmar - Igor Ukmar s.p., Gradiška cesta 3, 5271 Vipava,
 • podjetju Avtohiša Rutar d.o.o., Slap ob Idrijci 38, 5283 Slap ob Idrijci,
 • podjetju Avto Mony d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce,
 • podjetju Avto Lušina d.o.o., Gosteče 8, 4220 Škofja Loka,
 • podjetju Avto Kadivec, Janez Kadivec s.p., Pipanova cesta 46, 4208 Šenčur,
 • podjetju Avtomerkur d.d., Samova ulica 14, 1000 Ljubljana,
 • podjetju Autobinck Ljubljana d.o.o., Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana,
 • podjetju Avto Center Šubelj d.o.o., Preserska 11, 1235 Radomlje,
 • podjetju Urban servis in prodaja d.o.o., Gornje Lepovče 36, 1310 Ribnica,
 • podjetju Avto Kavšek, Stanislav Kavšek s.p., Stantetova ulica 11, 1295 Ivančna Gorica,
 • podjetju Cast d.o.o., Avtocenter Kralj, Slovenj Gradec, prodajalec in serviser, Industrijska cona Pameče, 2380 Slovenj Gradec,
 • podjetju Cast d.o.o., Malteška cesta 57, 3313 Polzela,
 • podjetju Interservice d.o.o. PE Trbovlje, Savinjska cesta 36, 1420 Trbovlje,
 • podjetju Adria Plus d.o.o., Podbevškova 13, 8000 Novo mesto,
 • podjetju Hyundai Zlatečan, Zoran Zlatečan s.p., Lopata 70a, 3000 Celje,
 • podjetju Avtomehanika Žarko Tintor s.p., Bukošek 1/c, 8250 Brežice,
 • podjetju Avtohiša Mlakar d.o.o., Stopče 32b, 3231 Grobelno,
 • podjetju Avtohiša Lunežnik, Slavko Lunežnik s.p., Klopce 21 c, 2310 Slovenska Bistrica,
 • podjetju DC Dominko center d.o.o., Ob Studenčnici 4, 2250 Ptuj,
 • podjetju DC Dominko center d.o.o., PE Maribor, Limbuška cesta 79, 2000 Maribor,
 • podjetju Hyundai Avto, Mlakar Marjan s.p., Partizanska cesta 38, 2230 Lenart v Slovenskih goricah in
 • podjetju Avtohiša Meško d.o.o., Tišinska cesta 29f, 9000 Murska Sobota,

uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K in 33/2014 v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU).

 

Izkazana je verjetnost, da je podjetje HAT d.o.o. s pooblaščenimi serviserji motornih vozil znamke Hyundai sklepalo sporazume o kakovostni selektivni distribuciji, ki vsebujejo:

 • pogojevanje tovarniške garancije za motorna vozila znamke Hyundai s tem, da mora uporabnik servisna in redna vzdrževalna dela, ki niso zajeta v garanciji, opraviti pri pooblaščenem servisu vozil Hyundai;
 • pogojevanje tovarniške garancije za motorna vozila znamke Hyundai s tem, da mora uporabnik za menjave delov, za katere ne velja garancija, uporabljati originalne nadomestne dele znamke Hyundai, dobavljene s strani podjetja HAT d.o.o., s čimer bi lahko izključevali neodvisne serviserje in zapirali alternativne distribucijske poti za nadomestne dele ter tako preprečevali oziroma omejevali konkurenco na poprodajnem trgu vzdrževanja motornih vozil znamke Hyundai na ozemlju Republike Slovenije in tako na znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovanje med državami članicami EU.

Agencija poziva vse osebe, da Agenciji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

V primeru, da predstavljajo določeni podatki zaupne podatke v skladu s šestnajsto točko 3. člena ZPOmK-1, ki določa, da so zaupni podatki: poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih, jih označite kot zaupne in jih pošljite na naslov fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti s pripisom ZAUPNI PODATKI. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni. V skladu z sedemnajsto točko 3. člena ZPOmK-1 pa se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, katerih razkritje bi pomenilo nastanek občutne škode in so znani omejenemu krogu oseb. Pozivamo vas, da v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZPOmK-1 o obstoju razlogov za varovanje podatkov kot poslovne skrivnosti predložite ustrezna pojasnila in nam posredujete tudi različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov.

 

Agencija mora v skladu s 17. členom ZPOmK-1 na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agencija ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava