Datum objave: 17. 5. 2006

 

Združenje bank Slovenije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 17. 5. 2006 proti Združenju bank Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana, uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK). Verjetnost kršitve izhaja iz sklepa Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije z dne 9. 3. 2005, s katerim Združenje bank Slovenije poziva banke, da odpovejo pogodbe za trajne naloge ob uvajanju skupnega produkta bank – BanKredit, kar predstavlja določanje poslovnih pogojev, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava