Datum objave: 24. 3. 2006

 

DDD Koper

ZZV Maribor

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 24. 3. 2006 na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence po uradni dolžnosti proti družbi DDD, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, d.o.o Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, ter Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor, začel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena ZPOmK.

 

Verjetnost kršitve izhaja iz razpisne in ostale dokumentacije postopkov oddaje javnih naročil, iz katere izhaja, da DDD Koper in ZZV Maribor od leta 2000 skupaj nastopata na javnih razpisih za izvajanje ukrepov zaščite blaga, ki jih kot naročnik razpisuje Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, čeprav sta pred letom 2000 na razpisih oba nastopala samostojno. Podana je verjetnost, da sta se DDD Koper in ZZV Maribor dogovorila, da si ne bosta konkurirala za pridobitev posameznega javnega naročila za izvajanje zaščite blaga in bosta nastopala skupaj. Takšen dogovor ima lahko za cilj oziroma učinek preprečevanje oziroma oviranje konkurence v Republiki Sloveniji.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava udeležbe mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava