Datum objave: 27. 2. 2006

 

Slopak

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 27. 2. 2006 na podlagi 2. odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) in prvega odstavka 3. člena Uredbe Sveta št. 1/2003 o izvajanju pravil konkurence iz 81. in 82. člena PES izdal sklep o uvedbi postopka proti podjetju Slopak d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Slopak d.o.o.), zaradi domnevne kršitve 10. člena ZPOmK in 82. člena PES.

 

Navedeno kršitev naj bi podjetje Slopak d.o.o. povzročilo z naslednjimi ravnanji:

  • onemogočanjem prehoda uporabnikov storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalen odpadek, (v nadaljevanju: zavezanci) med konkurenti: (a) neposredno na podlagi pogodbenih določil med Slopakom d.o.o. in zavezanci, še posebej na podlagi 11. člena Pogodbe o prenosu obveznosti skladno s 15. členom Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: Pogodba), šestega odstavka 18. člena in sedmega odstavka 19. člena Pogodbe, 6. odstavka 25. člena Pogodbe, 14. člena, 15. člena in 3. odstavka 26. člena Pogodbe; (b) posredno z dejanji, ki izhajajo iz dejstva, da ima Slopak d.o.o. tudi izključni položaj opravljanja storitev na trgu ravnanja z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, in predstavljajo pogojevanje nepoštenih pogojev kot so: (i) povezovanje prevzema obveznosti odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, s prevzemom obveznosti odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, na podlagi definicij le-teh in (ii) onemogočanje prehoda zavezancev zaradi pogojevanja obveznosti sklenitve pogodbe na podlagi že sklenjene pogodbe, ki jo ima Slopak d.o.o. sklenjeno s končnimi uporabniki;
  • z domnevnim prelivanjem sredstev med različnimi storitvami ravnanja z odpadno embalažo.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava