19.01.06

Mercator

Era

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 19. 1. 2006 na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence izdal sklep o uvedbi postopka v zadevi priglašene koncentracije družb Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, in Era, Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje, ker je ugotovil, da je izkazan resen sum glede njene skladnosti s pravili konkurence.

 

V zadevi priglašene koncentracije gre za pridobitev lastništva na delu premoženja družbe Era, in sicer za nakup pretežnega dela nepremičnin družbe Era, v katerih ta družba opravlja maloprodajno in veleprodajno dejavnost v Republiki Sloveniji, in s tem izključnega nadzora nad tem delom družbe Era s strani družbe Mercator.

 

Urad se je za uvedbo postopka presoje morebitnih negativnih vplivov na konkurenco odločil zlasti zaradi visokega tržnega deleža družbe Mercator na upoštevnem trgu ter strukture upoštevnega trga.

 

Urad bo nameravano koncentracijo presojal na upoštevnem storitvenem trgu prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo na drobno, na trgu prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo na debelo ter na trgu nabave izdelkov za vsakdanjo rabo na območju upoštevnega geografskega trga Republike Slovenije. Definicija upoštevnega storitvenega in geografskega trga se lahko med postopkom tudi spremeni, če bodo to narekovale okoliščine.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava