Datum objave: 10. 10. 2005

 

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je na podlagi prijave s strani podjetja Zdravilišče Laško, medicina in turizem d.d., dne 10. 10. 2005 uvedel postopek ugotavljanja kršitev 5. člena v povezavi s 3. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence proti Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z., Ljubljanska 14, 3000 Celje. Verjetnost kršitev izhaja iz sklepov Skupščine Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, s katerimi je onemogočena širitev dejavnosti zdravilišč znotraj posameznih standardov po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije brez ugotovitve Skupščine, da obstoječe kapacitete ne zadostujejo za izvajanje posameznega programa oz. ob soglasju tistih zdravilišč, ki že imajo priznan standard.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava