Datum objave: 19. 9. 2005

 

Vzajemna

Lekarniška zbornica Slovenije et al.

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, Ljubljana, je dne 19. 9. 2005 na podlagi 5. člena in prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence po uradni dolžnosti proti Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: Vzajemna), ter proti naslednjim lekarnam, članicam Lekarniške zbornice Slovenije: Lekarni Ajdovščina; Lekarni Brežice; JZ Celjske lekarne; Kraškim lekarnam Ilirska Bistrica; JZ Mestne lekarne, Kamnik; Lekarni Kočevje; Obalnim lekarnam Koper; Gorenjskim lekarnam; JZ Lekarna Krško; JZ Lekarna Ljubljana; JZZ Mariborske lekarne Maribor, Lekarni Mozirje; Pomurskim lekarnam Murska Sobota; Goriški lekarni Nova Gorica; Dolenjskim lekarnam Novo mesto, p.o.; Lekarni Ormož; Lekarni Ptuj; Koroški lekarni; Lekarni Ribnica; Lekarni Sevnica; Lekarni Slovenska Bistrica; Zasavskim lekarnam Trbovlje; Lekarni Velenje; Žalskim lekarnam; Lekarni Markovec, Koper; Lekarni Pušnik, Trbovlje; Lekarni Apoteka pri teatru, Celje; Lekarni Komenda; Lekarni WTC, Ljubljana; Lekarni pri kranjskem orlu, Kranj; Lekarni Apoteka Križevci;  Lekarni Deteljica, Tržič; Lekarni Mesto 37, Škofja Loka; Lekarni Dežman, Ljubljana; Lekarni Škofije; Lekarni Most na Soči; Lekarni Kobarid; Lekarni Tolmin; Lekarni Bovec; Lekarni Novak, Novo mesto; Lekarni Arnica Montana, Maribor; Lekarni San Simon, Izola; Lekarni Šinigoj, Nova Gorica; Lekarni pod Sv. Rokom, Sevnica; Lekarni Zupančičeva jama, Ljubljana; Lekarni Cizej, Laško; Lekarni Cankova; Lekarni Radenci; Lekarni Magdalene Lah, Maribor; Lekarni na Vidmu, Krško; Lekarni Solkan; Lekarni Mlaka, Kranj; Lekarni na Ogrlici, Koper; Lekarni Kromberk Nova Gorica; Lekarni Martjanci; Lekarni Portorož; Lekarni Miklavž; Lekarni Murgle, Ljubljana; Lekarni Toplek, Ptuj; Lekarni Cvetka, Prebold; Lekarni Polzela; Lekarni Flerin, Domžale: Lekarni Vransko; VIVAX Lekarni Pesnica; Lekarni Gornji Petrovci; Lekarni Podčetrtek; Lekarni Bizjak, Ljubljana; Lekarni Dravlje, Ljubljana; Lekarni Grad; Lekarni Sanofarm, Ljubljana; Lekarni Štepanjsko naselje, Ljubljana; Lekarni Straža; Lekarni Lent, Maribor; Lekarni Pri gledališču, Maribor; Lekarni Rače; Lekarni na Dobrovi; Lekarni Storžič, Preddvor; Lekarni Plavž, Jesenice; Lekarni Pogačnik, Dol pri Ljubljani; Lekarni Duplek, Spodnji Duplek; Lekarni Žužek, Ljubljana; Lekarni Nove Poljane, Ljubljana; Lekarni Zalog, Ljubljana; Lekarni Bitenc, Ljubljana; Lekarni Cerkno; Lekarni Vrščaj, Črnomelj; Lekarni Brinje, Ljubljana; Lekarni v Europarku, Maribor; Lekarni Brod, Ljubljana; Lekarni Gornji Grad; Lekarni Sv. Kozma, Hoče; Lekarni BARSOS-H, Ljubljana; Lekarni Brezje, Maribor; Lekarni Vir, Domžale; Lekarni Sv. Jurij, Šentjur; Lekarni Anita, Selnica ob Dravi; Lekarni Šalara, Koper; Lekarni Prule-Trnovo, Ljubljana; Lekarni  Supernova, Kranj; Lekarni Žužemberk ter Lekarni Naklo, Stara cesta 61, Naklo (v nadaljevanju: Lekarne), uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena ZPOmK zaradi dogovora o enotni določitvi plačila nadomestila dodatnih stroškov lekarn pri izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Urad je zoper Lekarniško zbornico Slovenije, Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v zvezi s 3. členom ZPOmK zaradi sklepa, ki ga je sprejela na 17. seji skupščine Lekarniške zbornice Slovenije, s katerim je predlagala Lekarnam, da v primeru, da Vzajemna ne bo pripravljena sprejeti ponujenih pogojev, z dnem 1. 1. 2005 odpovedo pogodbe z Vzajemno. Navedeni sklep predstavlja sklep podjetniškega združenja, za katerega je verjetno, da je njegov cilj oziroma učinek preprečevanje, oviranje oziroma izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava udeležbe mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava