Objavljeno 10. 5. 2023

 

1.    Postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in od leta 2004 dalje tudi 101. člena PDEU, prej 81. člena PES (v nadaljevanju: 101. člen PDEU), ki ga je Agencija uvedla s sklepom o uvedbi postopka št. 306-25/2010-1 z dne 9. 3. 2010 ter sklepi o razširitvi sklepa o uvedbi postopka št. 306-25/2010-26 z dne 2. 4. 2010, 306-25/2010-30 z dne 7. 4. 2010, 306-25/2010-92 z dne 14. 6. 2010, 306-25/2010-280 z dne 12. 10. 2010, 306-25/2010-271 z dne 4. 10. 2010 in 306-25/2010-457 z dne 28. 10. 2010, se razen v delu, v katerem je delna odločba št. 306-25/2010-537 z dne 23. 3. 2012 postala pravnomočna, ustavi.

2.    Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

3.    V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava