Objavljeno 25. 4. 2023

 

1.    Postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1, ki ga Agencija vodi pod opr. št. 306-45/2010, se zoper podjetji FARMADENT in GOPHARM, zaradi dogovarjanja oziroma usklajenega ravnanja pri določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini na debelo, delitve trga oziroma javnih naročil za dobavo zdravil za uporabo v humani medicini javnim lekarniškim zavodom in oddaje prikrojenih ponudb v postopkih javnega naročanja naročnikov javnih lekarniških zavodov, ustavi.

2.    Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

3.    V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava