Objavljeno 16. 2. 2023

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 9. 1. 2023 izdala sklep z naslednjim izrekom:

1.    Postopek ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU, ki ga Agencija vodi pod opr. št. 3062-3/2014 proti podjetju IKO, se ustavi.

2.    Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

3.    V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava