Objavljeno 26. 1. 2023

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 5. 10. 2022 izdala sklep z naslednjim izrekom:

1.    Postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1, ki ga Agencija vodi pod opr. št. 3062-5/2021, zoper podjetji Venis izobraževanja d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, in Pob, prevoz oseb in blaga, d.o.o. Cesta 25. junija 1N, 5000 Nova Gorica, se ustavi.

2.    Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

3.    V postopku niso nastali posebni stroški. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava