Objavljeno 22. 8. 2022

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 22. 4. 2021 izdala sklep z naslednjim izrekom:

 

1.    Postopek ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU, prej 82. člena PES (v nadaljevanju: 102. člen PDEU), ki ga Agencija vodi pod opr. št. 306-14/2009, zoper podjetje Mobitel d.d. (zdaj Telekom Slovenije d.d.), Cigaletova 15, 1000 Lju¬bljana, se ustavi.

2.    Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

3.    V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava