Objavljeno 17. 5. 2022

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 17. 3. 2022 izdala sklep z naslednjim izrekom:

 

1. Postopek presoje koncentracije pridobitve skupne kontrole podjetij Prestige SL Asset Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vörösmarty tér 3. 5. Em. 8., Budimpešta, Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana, nad podjetjem Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana,  ki ga Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence vodi pod opr. št. 3061-8/2022, se ustavi.

 

2. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

 

3. V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava