Objavljeno 27. 12. 2021

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 25. 5. 2021 izdala sklep o ustavitvi postopka z naslednjim izrekom:

 

1. Postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1, ki ga Agencija vodi pod opr. št. 3062-7/2018, zoper podjetja ANTON PRAH s.p. Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica; BOGDAN PETRIŠIČ s.p., Dednja vas 1, 8255 Pišece, in POSAVC d.o.o., Levstikova ulica 2A, 8250 Brežice, se ustavi.

 

2. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

 

3. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava