Objavljeno 18. 10. 2018

 

Agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 4. 10. 2018 izdala sklep z naslednjim izrekom:

 

1. Postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1, ki ga Agencija vodi pod opr. št. 3060-5/2013, zoper podjetje GH HOLDING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, in podjetje TAMES d.o.o., Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj, se ustavi.

 

2. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

 

3. Agencija mora podjetju GH HOLDING d.o.o. vrniti znesek plačanih stroškov postopka v višini 62,24 EUR v 15 dneh po pravnomočnosti tega sklepa.

 

4. V postopku niso nastali drugi stroški.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava