Objavljeno 7. 9. 2018

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 23. 8. 2018 izdala sklep, s katerim je uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU) proti podjetjema SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljevanju: Salomon), in RECIKEL, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljevanju: Recikel).


Izkazana je verjetnost, da sta podjetji Salomon, ki deluje na ponudbeni strani trga izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: trg izvajalcev), in Recikel, ki deluje na ponudbeni strani trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji in na povpraševalni strani na trgu izvajalcev (v nadaljevanju: trg DROE), skupaj s podjetjema Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: GS), in DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: Dinos), ki delujeta na ponudbeni strani na obeh trgih, sklenili sporazum, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in s tem na znatnem delu notranjega trga EU, s čimer bi lahko bila prizadeta trgovina med državami članicami, saj so navedena podjetja zlasti neposredno in posredno določala cene in poslovne pogoje, omejevala in nadzirala proizvodnjo in prodajo ter si medsebojno delila trg s tem,


ko so se podjetja Dinos, GS, Salomon in Recikel najmanj od 27. 6. 2016 dalje dogovarjala glede delitve trga izvajalcev in se z dogovarjanjem izogibala konkurenčnemu tekmovanju ter se v letu 2017 dogovorila o prenehanju izvajanja storitev na trgu izvajalcev za  konkurenčno podjetje, ki deluje na ponudbeni strani na trgu DROE in na povpraševalni strani na trgu izvajalcev, s čimer so mu onemogočila možnost nabave storitve na trgu izvajalcev pri podjetjih Dinos, GS in Salomon, obenem pa so si prizadevala, da bi prizadetemu podjetju onemogočila nabave teh storitev tudi pri ostalih izvajalcih teh storitev, s čimer so mu želela preprečiti prodajo storitev na trgu DROE v Republiki Sloveniji z namenom, da ga izločijo iz trga DROE ter si medsebojno razdelijo stranke prizadetega podjetja, poleg tega pa so se v letu 2017 dogovarjala tudi o usklajevanju ponudb strankam na trgu izvajalcev in se dogovarjala o cenah embalažnine ter o cenah storitev tako na trgu DROE kot na trgu izvajalcev,

 

s tem pa sta podjetji Salomon in Recikel skupaj s podjetjema Dinos in GS

- neposredno in posredno določali poslovne pogoje na obeh navedenih trgih in si na njima krepili svoj položaj,
- konkurenčno podjetje izrinjali s trga DROE, 
- ter si skupaj s podjetjema GS in Dinos medsebojno delili trg DROE oziroma trg izvajalcev,
s čimer naj bi kršili prvi odstavek 6. člena ZPOmK-1 in prvi odstavek 101. člena PDEU.

 

Agencija poziva vse osebe, da ji pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava