Objavljeno 15. 5. 2018

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 16. 3. 2018 proti podjetjema Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: GS), in DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: Dinos), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU).


Izkazana je verjetnost, da sta podjetji GS in Dinos, ki delujeta tako na ponudbeni kot na povpraševalni strani trga izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: trg izvajalcev) in na ponudbeni strani trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: trg DROE), sklenili sporazum, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in s tem na znatnem delu notranjega trga EU, s čimer bi lahko bila prizadeta trgovina med državami članicami, saj sta zlasti neposredno in posredno določali poslovne pogoje, omejevali in nadzirali proizvodnjo in prodajo ter medsebojno delili trg s tem, ko sta se najmanj od 19. 10. 2016 dalje dogovarjali o  načinu poslovanja na trgu izvajalcev z namenom vplivati na trg izvajalcev in trg DROE, s tem pa sta podjetji GS in Dinos zlasti neposredno in posredno določali poslovne pogoje na trgu izvajalcev in sta krepili svoj položaj na trgu izvajalcev in na trgu DROE ter sta si medsebojno delila trg DROE in trg izvajalcev, s čimer naj bi kršili prvi odstavek 6. člena ZPOmK-1 in prvi odstavek 101. člena PDEU.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava