Objavljeno 10. 1. 2018

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska  58, 1000 Ljubljana (Agencija) je v postopku ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU dne 5. 9. 2017 izdala sklep z naslednjim izrekom:

 

1. Postopek opr. št. 306-35/2009, ki ga Agencija vodi zoper podjetje SAZAS zaradi ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU, se v delu iz 1. alineje 2. točke sklepa o uvedbi postopka 306-35/2009-1 z dne 8. 4. 2009, ustavi.


2. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.


3. V postopku niso nastali posebni stroški.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava