Objavljeno 6. 9. 2017

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska  58, 1000 Ljubljana (Agencija) je v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU dne 18. 6. 2015 izdala sklep o ustavitvi postopka z naslednjim izrekom:

 

1. Postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU, ki ga Agencija vodi pod opr. št. 306-45/2010, se zoper podjetja KEMOFARMACIJA, d.d., SALUS, d.d., FARMADENT, d.o.o. in GOPHARM, d.o.o., v delu ugotavljanja kršitve 101. člena PDEU zaradi dogovarjanja oziroma usklajenega ravnanja pri določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini na debelo, delitve trga oziroma javnih naročil za dobavo zdravil za uporabo v humani medicini javnim lekarniškim zavodom in oddaje prikrojenih ponudb v postopkih javnega naročanja naročnikov javnih lekarniških zavodov, ustavi.

 

2. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

 

3. V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava