Objavljeno 18. 7. 2017

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 13. 7. 2017, proti podjetju RENAULT, ki deluje v pravno organizacijski obliki RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RENAULT), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU).

 

Izkazana je verjetnost, da podjetje RENAULT zlorablja prevladujoč položaj na trgu zagotavljanja tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj serviserjem (pooblaščenim in neodvisnim) vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije, zlasti s tem, ko pooblaščenim serviserjem omogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, medtem ko neodvisnim serviserjem vozil znamke Renault otežuje in onemogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, te tehnične informacije in izobraževanja pa so potrebne za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault in posledično za konkuriranje na trgu zagotavljanja storitev popravil in vzdrževanja vozil znamke Renault na ozemlju Republike Slovenije, s tem pa podjetje RENAULT neodvisne serviserje v primerjavi s pooblaščenimi serviserji postavlja v konkurenčno slabši položaj ter tako uporablja neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki, s čimer so sopogodbeniki postavljeni v konkurenčno slabši položaj, kar predstavlja zlorabo prevladujočega položaja po tretji alineji četrtega odstavka 9. člena ZPOmK-1 in c točki drugega odstavka 102. člena PDEU.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava