23.10.07

 

DZS
Media S Communis

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 23. 10. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, in Media S Communis, d.o.o., Prešernova cesta 7, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo 100 % lastniškega deleža družbe Media S Communis s strani družbe DZS, s čimer je slednja pridobila neposredni nadzor nad družbo Media S Communis, kar pomeni koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Koncentracija se nanaša na sektor tiskanih in spletnih medijev in obsega področje prodaje in zakupa medijskega prostora v tiskanih in spletnih medijih. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava