Datum objave: 12. 10. 2007

 

ZPPAS

GZS

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 12. 10. 2007 sprejel odločbo z naslednjim izrekom:

  1. Zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije, Ferrarska ulica 2, Koper (v nadaljevanju: ZPPAS), s sprejemom Tarif agencijskih storitev, ki so veljale od 1. 6. 2002 do 15. 6. 2006, in Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju: GZS), ker je Združenje za promet in zveze, ki predstavlja panožno združenje GZS, organizirano na podlagi sklepa o organiziranju panožnih združenj sprejetega s strani skupščine GZS, in katerega zakonitost poslovanja nadzira nadzorni odbor GZS, ki je tako kot skupščina organ GZS na državni ravni, potrdilo Tarife agencijskih storitev, sta kršili 5. člen v povezavi s 3. členom ZPOmK.
  2. Določbe Tarif agencijskih storitev iz prve točke izreka so prepovedane in nične.
  3. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
  4. Med postopkom niso nastali posebni stroški.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava