29.08.07

 

Delo Prodaja, Tehniška založba Slovenije,
M1, Fond Invest
DZS

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 29. 8. 2007 na podlagi priglasitve izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji, ki je nastala na podlagi pridobitve skupnega nadzora družb Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6, Ljubljana, M1, finančna družba, d.d., Kotnikova ulica 25 in Fond Invest, družba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Kotnikova ulica 25, Ljubljana, nad družbo DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve o trgih izdajanja knjig, izdajanja časopisov in distribucije tiskanih medijev in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava