10.08.07

 

Mondi Packaging
Unterland Flexible Packaging

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 10. 8. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Mondi Packaging AG, Kelsenstrasse 7, 1032 Wien, Avstrija, in Unterland Flexible Packaging AG, Kaufsteiner Strasse 2, 6336 Langkampfen, Avstrija, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega osnovnega kapitala družbe Unterland Flexible Packaging AG s strani družbe Mondi Packaging AG preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi  pogodbe o prodaji in nakupu delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Koncentracija se nanaša na področje proizvodnje in prodaje plastičnih folij in ovojnin široke potrošnje. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava