Datum objave: 13. 7. 2007

 

JKP Log

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana, je v zadevi ugotavljanja domnevne zlorabe prevladujočega položaja Javnega komunalnega podjetja Log d.o.o., Ravne na Koroškem, v smislu 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence dne 13. 7. 2007 izdal odločbo št. 3073-11/2003-63 z naslednjim izrekom:

  1. Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: JKP Log), ni zlorabilo prevladujočega položaja na upoštevnem trgu pokopaliških in pogrebnih storitev na območju občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem s tem, ko od dne 24. 6. 2002 dalje družbi Primožič, pogrebne storitve d.o.o., Na Šancah 10, 2390 Ravne na Koroškem, ni dovolilo dostavljati pokojnikov na pokopališča, ki jih na navedenem območju upravlja JKP Log, je pa v istem časovnem obdobju to dovolilo podjetjem iz drugih občin, ki opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost. Navedeno ravnanje JKP Log ni v nasprotju s pravili konkurence na trgu.
  2. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava