05.07.07

 

Packaging
Austria Metall

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 5. 7. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Packaging AG, Opernring 17, Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: CPA), in Austria Metall AG, Postfach 3, Ranshofen, Avstrija (v nadaljevanju: AMAG), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe AMAG s strani družbe CPA na podlagi pogodbe o nakupu deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu fleksibilne embalaže in trgu valjanih proizvodov je Urad ugotovil, da se dejavnosti v koncentraciji udeleženih družb in z njimi povezanih podjetij na slovenskem trgu ne prekrivajo, zato ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava