21.06.07

 

KD Holding
Nama

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 21. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb KD Holding, finančna družba, d.d., Celovška 206, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Holding), in Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: Nama), Tomšičeva 1, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Nama s strani družbe KD Holding na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o upoštevnem trgu je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija predstavlja konglomeratno združevanje dejavnosti.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava