26.06.07

 

Pirelli RE
Pirelli RE FM
Intesa Sanpaolo

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 26. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je pridobitev skupnega nadzora družb Pirelli & C Real Estate S.p.A., Via Gaetano Negri 10, Milano, Italija (v nadaljevanju: Pirelli RE), in Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, Torino, Italija (v nadaljevanju: Intesa Sanpaolo), v družbi Pirelli & C Real Estate Facility Management S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 21, Milano, Italija (v nadaljevanju: Pirelli RE FM), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s spremembo izključnega nadzora družbe Pirelli RE v skupni nadzor družb Pirelli RE in Intesa Sanpaolo nad družbo Pirelli RE FM na podlagi pogodbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava