20.06.07

 

De Binckhorst Investment Company
Hyundai Avto Trade

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 20. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb De Binckhorst Investment Company B.V., Binckhorstlaan 312-334, 25168BK’s-Gravenhage, Nizozemska, in Hyundai Avto Trade d.o.o., Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana - Črnuče, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 100 % poslovnega deleža družbe Hyundai Avto Trade s strani družbe De Binckhorst Investment Company B.V. na podlagi pogodbe o prodaji poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava