26.04.07

 

Danish Holdco
Dako Denmark

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede priglašene koncentracije, ki temelji na pridobitvi nadzora družbe Danish Holdco A/S, c/o EQT Partners A7S, Dampfaergejev 27, 3 tv., DK-2100 Copenhagen, Danska, nad družbo Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, Danska, na podlagi 3. odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in 37/04, v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Danish Holdco A/S je dne 25. 2. 2007 pridobila nadzor nad družbo Dako Denmark A/S. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve družb udeleženih v koncentraciji in z njimi povezanih družb ne prekrivajo in na ta način ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava