13.03.07

 

IRGRAM
Jata Emona

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 13. 3. 2007 na podlagi priglasitve izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb IRGRAM, družba za svetovanje, d.o.o., Miklošičeva 18, Ljubljana, in Jata Emona, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo več kot 50 % kapitalskega deleža v družbi Jata Emona s strani družbe IRGRAM.

 

Udeleženki koncentracije in z njimi povezane družbe nastopajo na različnih upoštevnih trgih, ki med seboj niso vertikalno ali kako drugače povezani. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava