02.03.07

 

Orbico
Emona Obala

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 2. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Orbico trgovina, uvoz, zastopanje d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana (v nadaljevanju: Orbico), in Emona Obala trgovski sistem d.d., Pristaniška ulica 12, Koper (v nadaljevanju: Emona Obala), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Emona Obala s strani družbe Orbico na podlagi pogodb o prodaji poslovnih deležev, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava