Datum objave: 26. 2. 2007

 

Nova Ljubljanska banka, Banka Celje,
Nova KBM, Abanka Vipa

 

Izrek odločbe v zadevi usklajene uvedbe provizije za komitente za dvig gotovine na bankomatih drugih bank:

  1. Družbe Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, so kršile 5. člen v povezavi s 3. členom ZPOmK, ker so usklajeno ravnale ter so na točno isti dan, to je 20. februarja 2006, in v točno enakem znesku, 80,00 SIT, uvedle provizijo za svoje komitente pri dvigu gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank. Navedeno ravnanje predstavlja usklajeno ravnanje o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj je preprečevati, ovirati oziroma izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.
  2. Sklepi organov bank, ki so naštete v prvi točki izreka, s katerimi so določile, da bodo provizijo za svoje komitente pri dvigu gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank uvedle 20. 2. 2006 v višini 80,00 SIT, so prepovedani in nični.
  3. Bankam se prepoveduje vsakršno nadaljnjo dogovarjanje in medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev glede provizije za svoje komitente pri dvigu gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank.
  4. Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
  5. Med postopkom niso nastali posebni stroški.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava