Datum objave: 22. 1. 2024

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je 20. 12. 2023 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

1. Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: Zbornica) je v obdobju od 29. 5. 2015 do 25. 4. 2023 kršila 5. člen ZPOmK-2 in 101. člen PDEU s tem, ko je na seji skupščine 29. 5. 2015 sprejela Pravilnik o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij, s katerim je:

- prepovedala ponujanje popustov oziroma akcij, ko je v 10. členu Pravilnika o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij določila, da zaračunavanje veterinarskih storitev imetnikom živali po nižjih cenah, kot jih določa cenik veterinarske organizacije, kjer je veterinar zaposlen, ni dopustno, ter da ponujanje akcij z nižjimi cenami ali brezplačnih storitev ni dovoljeno;

- prepovedala oglaševanje veterinarskih organizacij, ko je v 19. členu Pravilnika o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij določila, da neposredno ali posredno reklamiranje ali publiciranje, ki nima vzgojno-izobraževalnega namena, ni dovoljeno, ter da oglaševanje cen veterinarskih storitev, reklamiranje nižjih cen, popustov, akcijskih cen in brezplačnih storitev ter pošiljanje reklamnega materiala nenaslovnikom ni dovoljeno; ter v 21. členu Pravilnika o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij določila, da objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih v nasprotju z določili 19. člena Pravilnika o poklicnem ravnanju veterinarjev in poslovni praksi veterinarskih organizacij niso dovoljene. 
S tem je Zbornica neposredno ali posredno določila cene in druge poslovne pogoje veterinarskih organizacij, kar predstavlja sklep podjetniškega združenja, katerega cilj in učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami EU.

2. Zbornici se izreče administrativna sankcija v višini 43.000,00 EUR, ki jo mora plačati v 15 dneh od vročitve te odločbe na račun št. 0110 0845 0187 819, sklic: 11 16608-7120010-3062-13-2019.

3. V postopku izdaje te odločbe posebni stroški niso nastali.

4. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava