26.02.07

 

KAD, SOD
Iskraemeco

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je glede priglašene koncentracije, ki temelji na pridobitvi skupnega nadzora družb Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, in Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, nad družbo Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Savska loka 4, Kranj, na  podlagi 3. odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d. sta dne 9. 1. 2007 s pridobitvijo novih delnic pridobili skupni nadzor nad družbo Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d. na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d. z izdajo novih delnic. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve družb udeleženih v koncentraciji in z njimi povezanih družb ne prekrivajo in na ta način ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava