07.02.07

 

Mladinska knjiga Založba
Grafika Soča

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 7. 2. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, in Grafika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo, d.d., Sedejeva 4, Nova Gorica, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija naj bi se izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Grafika Soča d.d. s strani družbe Mladinska Knjiga Založba d.d. preko nakupa vrednostnih papirjev navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij je Urad ugotovil, da v zadevi nameravane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava