02.02.07

 

Prevent Global

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 2. 2. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija, ki bo nastala na podlagi pridobitve skupnega nadzora nad družbo Prevent Global, družba za upravljanje, investicije in razvoj, d.d., Kidričeva ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, s strani družb Sajoma d.o.o., Pameče 302, 2380 Slovenj Gradec, Prevent Halog d.o.o., Kidričeva 14, 2230 Lenart pri Slovenskih Goricah, TBP d.d., Kidričeva 14, 2230 Lenart pri Slovenskih Goricah, Eurocity d.o.o., Pod gradom 3, 2380 Slovenj Gradec, ter fizičnih oseb Jože Kozmus, Pameče 302, 2380 Slovenj Gradec, Nijaz Hastor, Kranjčeviča broj 11, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe Prevent Global d.d., kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava