29.01.07

 

MIG Holding
MEC Holding

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 29. 1. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji družb MIG Holding GmbH, Am Kaltenborn 43, 61462 Königstein/Taunus, Nemčija, in MEC Holding GmbH, Gutenbergstrasse 10, 65830 Kriftel, Nemčija, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Do koncentracije bo prišlo z izstopom družbe Heckler & Koch Beteiligungs GmbH iz družbe MEC Global GmbH, kar pomeni, da bo družba MIG Holding GmbH družbo MEC Holding GmbH ponovno upravljala samostojno.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu prodaje tehničnih plinov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava